UMG on Lapin yliopiston graafisen suunnittelun maisteriopiskelijoiden suunnittelema ja toteuttama vuosittain ilmestyvä lehti, joka käsittelee graafista suunnittelua ja alan opiskelua. Lehden teemat määräytyvät opiskelijoiden kiinnostustenkohteiden mukaan. 
UMG 2018 koostui kolmesta lehdestä, joista ensimmäinen käsitteli menneisyyttä, toinen nykyisyyttä ja kolmas tulevaisuutta. 
Olin mukana toteuttamassa menneisyyslehteä ja toimin sen lehden päätoimittajana. Suunnittelin muun menneisyyslehden tiimin kanssa lehden sisältöä ja miten se yhdistyy muihin lehtiin. Tein menneisyys lehteen myös sarjakuvan, joka oli retrospektiivinen katsaus miten minusta tuli graafikko. 
Toimin myös UMG 2018 -lehden sähköisenversion teossa. Olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa lehden verkkosivuja.
Kuvat UMG-lehdestä ottanut Elli Alasaari.

Back to Top