Kirjo sans on luomani fontti, joka on tehty typografian syventävissä opinnoissa. Halusin luoda fontin omasta käsialastani, jota soivin käyttää hyödykseni sarjakuvaprojekteissani.
Back to Top